طراحی سایت عبارت است از فرآیند ایجاد یک وب سایت، از جمله طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و محتوا. این فرآیند شامل ایجاد یک طرح اولیه، طراحی عناصر گرافیکی، کدنویسی و آزمایش است. هدف از طراحی وب سایت ایجاد یک وب سایت جذاب و کاربرپسند است که بتواند اهداف تجاری یا شخصی را برآورده کند.